Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i grafik.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Baleja.
 • E-mail: gok@gokdomaniewice.pl
 • Telefon: 46 838 35 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach
 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach
  ul. Główna 3
  99-434 Domaniewice
 • E-mail: gok@gokdomaniewice.pl
 • Telefon: 46 838 35 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Zarówno wejście frontowe (od strony ul. Głównej, przy parkingu) jak i drugie wejście (od ul. Stara Wieś) są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się dwie sale widowiskowe dostępne dla osób na wózkach i toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Komunikację między piętrami zapewniają schody z poręczą. W budynku brak windy.

Osoby niepełnosprawne na wózkach nie mają dostępności do biblioteki, która znajduje się na piętrze. Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika biblioteki.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online. 

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach posiada parking bez miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek 10:00 - 19:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 10:00 - 19:00

Biblioteka czynna w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca  9:00 - 13:00

W lipcu i sierpniu GOK i biblioteka czynne od 8.00 do 16.00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny