Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach

Klauzula informacyjna – GOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

  1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach( zwanego dalej GOK), ul. Główna 3 tel. 46/838-35-13, reprezentowany przez Dyrektora.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, email : oklinska@togatus.pl

  1. Podstawa Prawna Przetwarzania i cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz statutu, a także na podstawie ustaw kompetencyjnych oraz obowiązków i zadań zleconych , na podstawie zawartych umów lub udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  1. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć:

1)      upoważnieni pracownicy GOK w Domaniewicach,

2)      usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla GOK w Domaniewicach,

3)      podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

  1. Okres przechowywania

Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.
  2. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  1.  Profilowanie i przekazywanie do państw trzecich

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane nie będą profilowane.

  1. Dobrowolność podania danych osobowych

W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na GOK w Domaniewicach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować ograniczeniem dostępu do zadań oraz wydarzeń organizowanych przez GOK w Domaniewicach w zakresie wymaganym do zawarcia umowy oznaczać będzie brak możliwości jej zawarcia. 

 

RODO

Utworzono dnia 22.03.2019, 14:56

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek 10:00 - 19:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 10:00 - 19:00

Biblioteka czynna w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca  9:00 - 13:00

W lipcu i sierpniu GOK i biblioteka czynne od 8.00 do 16.00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny