Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach

Monitoring

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

  1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach ( zwanego dalej GOK), ul. Główna 3 tel. 46/838-35-13, reprezentowany przez Dyrektora.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, email: oklinska@togatus.pl

  1. Podstawa Prawna Przetwarzania i cel przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

  1. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć:

Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające GOK w realizowaniu statutowych zadań i osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu

  1. Okres przechowywania

Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie      w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.
  2. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  1.  Profilowanie i przekazywanie do państw trzecich

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane nie będą profilowane.

 

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 8:00 - 16:00

wtorek 10:00 - 19:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 10:00 - 19:00

Biblioteka czynna w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca  9:00 - 13:00

W lipcu i sierpniu GOK i biblioteka czynne od 8.00 do 16.00

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny